Reiki

Wat is Reiki

Reiki is een Japanse alternatieve geneeswijze die al 2500 jaar geleden in oude Sanskrietteksten terug te vinden was.
In de negentiende eeuw werd het opnieuw ontdekt door een Christelijke monnik, dr Mikao Usui.
Het woord Reiki is ontstaan uit Rei, wat universeel betekend en uit Ki of Chi in het Chinees, wat staat voor levensenergie.
Reiki betekend dus letterlijk "Universele Levensenergie".
Deze energie is overal om ons heen. Alles wat leeft heeft energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte.

Tijdens een Reikibehandeling wordt deze energie doorgegeven, het brengt het zelf genezend vermogen weer op gang.

Reiki stroomt in het lichaam naar een plek waar zich ziekte of disbalans bevindt en wat zich niet goed kan herstellen en zorgt ervoor dat het zelf genezend vermogen in werking wordt gezet. De ontvanger van Reiki geneest daardoor zichzelf.
Reiki is positief en kan geen schade toebrengen. Bij gezonde mensen ontspant Reiki en worden alle chakra's en het energieveld in evenwicht gebracht.

 

Wat kan Reiki doen:

 • Reiki bevordert het zelf genezend vermogen
 • Het kan pijn verzachten en ontspannend werken
 • Het kan je bewuster maken in denken en doen
 • Het kan de intuïtieve ontwikkeling bevorderen
 • Het kan de creativiteit stimuleren
 • Reiki werkt op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau
 • Reiki brengt harmonie
 • Reiki heft blokkades op

Reiki is GEEN vervanging voor medische zorg of medicatie. 
Het ondersteund wel bij elke therapievorm.

 

Wat kan Reiki NIET doen

 • Reiki behoort niet tot een religie of geloofssysteem en heeft niets te maken met occultisme of spiritisme
 • Het is geen vorm van hypnose
 • Reiki is geen medicijn in de zin van de Westerse geneeskunst
 • Reiki helpt op haar eigen manier het lichaam beter te laten worden, het laat zich niet sturen
 • Reiki kun je dus geestelijk niet manipuleren, noch ten goede, noch ten kwade
 • Alles wat gebeurt met betrekking tot Reiki is de wil van het lichaam en geest

Een Reikibehandeling duurt ongeveer een uur, soms iets korter, soms iets langer. 
Voorafgaand aan de behandeling vind een intake plaats, deze duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
Een behandeling kost € 60,-